E-mail : info@jobthaiguard.com

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครงาน (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบหากขัดต่อเงื่อนไขข้างต้น)
1. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
2. อายุ 20 – 50 ปี (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัท รปภ.)

เงื่อนไขการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การสมัครสมาชิกเครือข่ายแรงงานด้านความปลอดภัย

*** มีประวัติต้องโทษคดีอาญา ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดีทางเพศ (ศาลพิพากษาถึงที่สุดจำคุก)
*** มีประวัติการทำงานไม่ดี อาทิ เป็นผู้ติดสุรา เมา มีพฤติกรรมสร้างความเสียหาย ให้กับหน่วยงาน ลักทรัพย์นายจ้าง ฯลฯ

JOBTHAIGUARD

เราคือ JOBTHAIGUARD.COM เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางแรงงานด้านรักษาความปลอดภัย ทั้งงาน ที่มากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งมีแรงงาน รปภ. จากทั่วประเทศที่สมัครสมาชิกเป็นเครือข่ายของเรา ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับแรงงาน รปภ. ที่กำลังหางานด้านรักษาความปลอดภัย.

ติดต่อเจ้าหน้าที่

จ๊อบไทยการ์ด
388/39  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
info@jobthaiguard.com
www.jobthaiguard.com/guard
โทร.  094-947-4222  / 02-116-1937-8

ช่องทางติดต่อ