E-mail : info@jobthaiguard.com

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

Vision

1. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแรงงาน…ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
2. เป็นผู้นำเครือข่ายแรงงาน รปภ.ทั่วประเทศไทย
3. เครือข่ายแรงงาน รปภ.ที่ช่วยยกระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
4. เป็นแหล่งความรู้ข่าวสารแรงงานด้านรักษาความปลอดภัย

Mission

1. สร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายแรงงาน รปภ. ทั่วประเทศ
2. เปิดรับสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ
3. มอบสิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิก ทั้งในด้านค่าตอบแทนและเงินพิเศษต่างๆ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
4. สร้างโอกาสให้สมาชิกในการเลือกบริษัทฯ ที่ต้องการร่วมงานได้
5. เพิ่มช่องทางในการหางานให้กับแรงงาน รปภ.มากยิ่งขึ้น
6. เพิ่มรายได้ให้กับแรงงาน รปภ. อีกช่องทาง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
7. สร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกเครือข่าย

ติดต่อเจ้าหน้าที่


กดรูปภาพเพิ่มเพื่อน

JOBTHAIGUARD

เราคือ JOBTHAIGUARD.COM เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางแรงงานด้านรักษาความปลอดภัย ทั้งงาน ที่มากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งมีแรงงาน รปภ. จากทั่วประเทศที่สมัครสมาชิกเป็นเครือข่ายของเรา ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับแรงงาน รปภ. ที่กำลังหางานด้านรักษาความปลอดภัย.

ติดต่อเจ้าหน้าที่

จ๊อบไทยการ์ด
388/39  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
info@jobthaiguard.com
www.jobthaiguard.com/guard
โทร.  094-947-4222  / 02-116-1937-8

ช่องทางติดต่อ